Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Rozmowa kwalifikacyjna - pytania, które nie powinny paść

    Rozmowa kwalifikacyjna to bardzo ważny i często stresujący etap procesu rekrutacyjnego. Kandydat powinien mieć świadomość swoich praw i czego pracodawcy zabrania prawo.
Tematy poruszane na rozmowie kwalifikacyjnej powinny koncentrować się na kwestiach zawodowych. Mogą pojawić się tematy nieco bardziej prywatne np. o hobby, zainteresowania, sposób spędzania wolnego czasu.
    Pracodawcy nie wolno pytać o rodziców i współmałżonka kandydata (status materialny, wykształcenie, pochodzenie). Często słyszy się, że osoby prowadzące rozmowy kwalifikacyjne pytają młode kobiety o ich plany macierzyńskie czy zamążpójście. Tego też nie wolno robić.
Nie wolno zadawać pytań, które mogą świadczyć o próbie dyskryminacji danego kandydata. Chodzi o kwestie wyznania, poglądów politycznych, pochodzenia etnicznego czy orientację seksualną.
    Sytuacja osoby ubiegającej się o pracę nie jest łatwa ponieważ nieudzielenie odpowiedzi na pytanie z puli pytań niedopuszczalnych lub zwrócenie uwagi osobom prowadzącym rozmowę może zakończyć proces  rekrutacji z wynikiem negatywnym.
    Warto przypomnieć, że osoba ubiegająca się o pracę może a nawet powinna zadawać pytania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Pytania związane ze stanowiskiem o które się ubiega, zakresem obowiązków czy możliwość rozwoju zawodowego.