Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29Na co zwrócić uwagę pisząc swoje CV?

    Dane, które zamieszczamy powinny mieścić się na 1 stronie formatu A4. Jeśli ilość informacji przekracza stronę, należy pamiętać, że kontynuujemy na drugiej kartce, nigdy nie piszemy na obu stronach tej samej kartki.
    Dokument powinien być przejrzysty i czytelny, najlepiej napisany na komputerze, format A4 papier biały.
    Należy unikać  błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, używać nie zrozumiałych skrótów oraz slangowego słownictwa.
    Wszelkie zaburzenia chronologii w historii zatrudnienia i ścieżki edukacji należy wyjaśnić w sensowny sposób, który nie będzie budził wątpliwości co do powodów jego przerwania, np. wypadek, choroba członka rodziny, urlop macierzyński.
    Najmocniejsze atuty należy przedstawić na początku, każde podanie jest czytane przez około 5-30 sekund, dlatego atuty powinny rzucać się w oczy.  Można wyróżnić je większą czcionką.

    Na końcu można zamieścić kontakt do osób, które wystawią referencje. Najlepiej mieć pewność, że dostanie się dobrą opinię i że poprzedni pracodawca nie będzie zaskoczony, kiedy ktoś do niego zadzwoni.
    Umieszczenie zdjęcia nie jest konieczne, chociaż niektóre firmy wymagają go. Najlepsze wymiary to 5x4 cm, przedstawiające osobę w taki sposób, aby ukazywały głowę ustawioną w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Należy pamiętać o odpowiednim obrobieniu komputerowym zdjęcia, aby na wydruku był czytelny i wyraźny. Należy unikać kserowania CV ze skanowanym zdjęciem, gdyż ksero powoduje zniekształcenie zdjęcia . Nie należy wstawiać zdjęcia z wakacji lub imprezy.

 
Co powinien zawierać dobrze napisany życiorys zawodowy?

Dane personalne :

Pisanie życiorysu zaczynamy zawsze od danych personalnych. Powinno z nich jasno wyniknąć, skąd jesteśmy i jak z nami można się skontaktować. Dane kontaktowe powinny być zawsze aktualne.

    imię oraz nazwisko
    aktualny adres zamieszkania (adres, gdzie można nas aktualnie znaleźć)
    telefon (prywatny)
    data urodzenia
    adres e-mail (prywatny)

Wykształcenie :

Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Nie należy  umieszczać w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej.

Doświadczenia zawodowe :

Odwrócony porządek chronologiczny obowiązuje także podczas prezentowania naszego przebiegu zawodowego. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych.

Dotychczasowe osiągnięcia :

Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć, np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i dla doradców personalnych. Mogą bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

Dodatkowe kwalifikacje :

Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić.

Zainteresowania pozazawodowe :

Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, po prostu wymieniamy to co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań.

Referencje :

Jeżeli takie posiadamy, informacje o nich możemy zamieścić np.

Pani Anna Nowa w ramach praktyki studenckiej, jaką odbyła w firmie <FIRMA> w okresie 03.06.2004 - 01.11.2006r. pełniła funkcję pomocnika Redaktora Naczelnego serwisu internetowego <adres strony>.

Stopka :

Jeżeli nie chcemy by nasz życiorys zawodowy był w przypadku odrzucenia wyrzucony, musimy zawrzeć zgodę na jego późniejsze przetwarzanie, w postaci stopki z informacją iż zgadzamy się na przetwarzanie swoich danych dla procesu rekrutacyjnego oraz umieścić pod nim własnoręczny podpis.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

Należy pamiętać, że osoby zajmujące się rekrutacją przeglądają dziennie kilkadziesiąt aplikacji, warto aby CV wyróżniało się w pozytywny sposób.