Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Zawód-Żołnierz

W momencie gdy przyszłość wielu firm jest niepewna, stała i pewna praca w firmie, która nie upadnie jest na wagę złota.
Dlatego też coraz większym zainteresowaniem cieszy się oferta Wojska Polskiego.
Jeszcze do niedawna zasadnicza służba wojskowa była traktowana przez część młodych mężczyzn jako zło konieczne.
Wielu starało się uniknąć tego obowiązku.
W tej chwili nie ma już obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej a kandydatów do wojska jest więcej niż miejsc.
Co trzeba zrobić aby zostać zawodowym żołnierzem?
Przede wszystkim zgłosić się do właściwej pod względem miejsca zamieszkania Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Tam można otrzymać informację o wolnych stanowiskach. Po wstępnej kwalifikacji kandydat zostaje skierowany
na egzamin sprawnościowy i rozmowę kwalifikacyjną.

Podstawowe wymagania:

    wykształcenie – ukończenie co najmniej gimnazjum

    stosunek do służby wojskowej – uregulowany w pełnym wymiarze

    stopień wojskowy – posiadanie stopnia wojskowego szeregowy lub starszy szeregowy, po zasadniczej (lub nadterminowej) służbie wojskowej. Stopień wojskowy kaprala i wyżej
    eliminują kandydata do korpusu szeregowych zawodowych, ale stwarza zarazem możliwość powołania do korpusu podoficerów zawodowych

    karalność – przedstawienie zaświadczenia o niekaralności

    posiadane kwalifikacje – (w zależności od wymagań na stanowisku, np.: odpowiednie prawo jazdy w wypadku stanowiska kierowcy…itp.)

    łączny czas trwania dotychczasowych okresów czynnej służby wojskowej kandydata – z ewentualnie podpisanym nowym kontraktem nie może przekroczyć 12 lat

    kategorię zdrowia – (jeśli była wcześniej orzekana) – posiadanie kategorii zdrowia „D” lub „E” eliminuje kandydata do korpusu szeregowych zawodowych

Kolejnym etatem rekrutacji jest egzamin sprawnościowy, do którego szczegółowe wytyczne można znaleźć na stronach MON.
Osoba starająca się o przyjęcia do korpusu szeregowych zawodowych powinna zgromadzić wymagane dokumenty,
m.in. potwierdzające deklarowane kwalifikacje.
Następnie kandydat przechodzi badania lekarskie i psychologiczne.
Jeśli wynik rekrutacji jest pozytywny kandydat otrzymuje powołanie do korpusu szeregowych zawodowych i
Może podpisać kontrakt. Szeregowy zostaje skierowany do służby w wyznaczonej jednostce wojskowej.
Praca w wojsku nie tylko jest pewna i stabilna. Wojskowi mogą zdobyć szereg przydatnych umiejętności i uprawnień.
Poza żołdem szeregowi otrzymują różnego rodzaju dodatki np. mieszkaniowe.