Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Testy kompetencji.

Coraz częściej podczas procesu rekrutacji przeprowadzane są testy kompetencji.
Czym one w zasadzie są i co się nimi mierzy?
Kompetencje to umiejętności, wiedza oraz system zachowań, które są postrzegane jako niezbędne do wypełniania przez pracownika określonej roli. Idealne kompetencje są podstawą do projektowania stanowiska pracy czy specyfikacji stanowiska pracy. Ma to na celu rozpoznanie czego wymaga się od danej osoby, aby mogła wykonywać określone zadania (Sutherland i Canwell, 2007).
Testy mogą służyć do pomiaru różnych kompetencji przyszłego pracownika, np. inteligencję sprzedażową, integralność czyli prawdomówność i szczerość kandydata, kompetencje przywódcze i wiele innych.
Test powinien mieć opracowane normy,  przy pomocy których jest oceniany uzyskany przez badanego rezultat (wynik surowy). Dla każdego testu i dla każdej grupy osób badanych charakteryzujących się określonymi cechami opracowuje się normy oceny (Szustrowa, 2011). Dzięki temu wyniki są oceniane obiektywnie i można odnieść je do większej grupy badanych.
Testy powinny mieć również szczegółowo opisaną procedurę ich przeprowadzania. Ma to na celu ujednolicenie warunków dla wszystkich badanych.
W procesach rekrutacyjnych można się spotkać z różnego rodzaju testami osobowości. Czasem są one przygotowywane specjalnie na zamówienie związane z konkretną rekrutacją i skupiają się na pomiarze cech ściśle związanych z danym stanowiskiem.
Testy często są nielubiane przez kandydatów bo zabierają dużo czasu i nie zawsze wiadomo po co się je przeprowadza.
Rzetelnie przygotowane i przeprowadzone testy dają możliwość pomiaru cech kluczowych na danym stanowisku. Testy są też obiektywne, na ich ocenę nie powinny mieć wpływu żadne czynniki zewnętrzne. Bardzo usprawniają pracę osób odpowiedzialnych  za rekrutację. Ważne aby były przeprowadzane i oceniane przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Pamiętajmy również, że testy są tylko częścią procesu rekrutacji i nie można się do nich ograniczyć. Warto też zachować zdrowy rozsądek i nie przesadzać z ilością testowanych kompetencji.

Bibliografia:
Sutherland, J., Canwell, D. (2007). Warszawa: PWN.
Szustrowa, T. (red.) (2011). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.