Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Urlop okolicznościowy jak sama nazwa wskazuje to dni wolne, które przysługują pracownikowi w szczególnych okolicznościach.

Okoliczności i wymiar urlopu.

dwa dni płatnego dodatkowego urlopu z okazji:
    ślubu pracownika
    urodzenia się dziecka pracownika
    śmierci i pogrzebu najbliższych pracownika tj. małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy

jeden dzień płatnego dodatkowego urlopu z okazji:
    ślubu dziecka pracownika
    śmierci i pogrzebu rodzeństwa pracownika (siostry, brata), teściowej,  teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką

Ustawodawca nie ustalił momentu rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania urlopu okolicznościowego.
Nieobecność w pracy powinna mieć jednak bezpośredni związek z wydarzeniami uprawniającymi do urlopu okolicznościowego.
Można wykorzystać go nieco później np. w momencie odczytywania testamentu a nie pogrzebu.

Jeśli przyczyna nieobecności jest znana wcześniej, np. ślub pracownika, powinien on poinformować pracodawcę
z należytym wyprzedzeniem o planowanej nieobecności, jej terminie i czasie trwania.
Jeśli przyczyny nieobecności nie można wcześniej przewidzieć, np. śmierć osoby bliskiej pracownikowi, powinien on poinformować pracodawcę o przyczynach swojej nieobecności najpóźniej drugiego dnia nieobecności.
Pracownik jest zobowiązany przedstawić pracodawcy wniosek o urlop okolicznościowy oraz dokument  potwierdzający prawo do niego.
Dokumentami takimi są:
    akt ślub
    akt zgonu
    akt urodzenia dziecka

Pracodawca może zażądać wglądu do oryginału tych dokumentów.