Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Urlop na żądanie nie jest objęty planem urlopowym i nie musi być wcześniej ustalany z pracodawcą.
Pracownikowi przysługuje do 4 dni takiego urlopu w roku kalendarzowym.
Pracownik jest zobowiązany do poinformowania pracodawcy najpóźniej w dniu
rozpoczęcia urlopu przed momentem planowanego rozpoczęcia  pracy według przewidzianego planu pracy.
Niepoinformowanie pracodawcy w tym terminie może zostać potraktowane jako
nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, co stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
Pracownik nie może rozpocząć urlopu przed uzyskaniem zgody pracodawcy.
Zwyczajowo pracodawca nie powinien odmówić pracownikowi zgody na urlop na żądanie.
Prawo pracy daje jednak taką możliwość.
Pracodawca musi jednak uzasadnić odmowę zgody na urlop na żądanie szczególnymi okolicznościami.
Brak sprzeciwu pracodawcy pracownik może rozumieć jako dorozumianą zgodę.
Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowe pracownika, ma identyczny charakter prawny.
Nie zwiększa jednak puli urlopu wypoczynkowego.
Pracownik może wykorzystać część urlopu na żądanie lub całość za jednym razem.
Jeśli pracownik w roku kalendarzowym nie wykorzysta przysługującego mu urlopu na żądanie w roku
następnym staje on się zaległym urlopem wypoczynkowym. Nie zwiększa puli urlopu na żądanie.