Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Każdy ze wspólników musi rejestrować się osobno.

Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną przez zgłoszenie wszystkich wspólników do KRS.
Nie posiada ona osobowości prawnej. Jest konstrukcją regulowaną przez prawo zobowiązań.
Każdy ze wspólników jest zobowiązany do realizacji wspólnych celów gospodarczych oraz do wkładu w jej działanie.
Wkładem może być kapitał, usługi świadczone na rzecz spółki lub prawa własności.
Przepisy nie określają wysokości kapitału.
Umowa spółki powinna byś sporządzona na piśmie.

Odpowiedzialność
Wszyscy wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym bez ograniczeń za zobowiązania spółki.
Wierzyciel ma prawo wyboru czy do zaspokojenia swojej wierzytelności sięgnie do majątku spółki
czy do majątków indywidualnych wspólników czy też do obu jednocześnie.

Reprezentacja
Każdy ze wspólników jest uprawniony do reprezentowania spółki w sprawach nie przekraczających
zwykłych spraw związanych z działalnością spółki bez konieczności podejmowania uchwały przez wspólników.
Jeśli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociaż jeden ze wspólników zgłosi zastrzeżenia do prowadzenia tej sprawy
konieczna jest uchwała wspólników.

Rejestracja
Rejestracji dokonuje się w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Podatnik ma do wyboru następujące sposoby prowadzenia księgowości:

    karta podatkowa
    ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
    podatkowa księga przychodów i rozchodów
    pełna księgowość