Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Spółka akcyjna

Jest to rodzaj spółki przeznaczony to prowadzenia dużych i średnich przedsiębiorstw.
Dzięki emisji akcji lub obligacji na rynku kapitałowym istnieje możliwość pozyskania kapitału.
Akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
Kapitał zakładowy spółki musi wynosić co mniej 100.000 PLN.
Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.
Spółka może nosić dowolną nazwę. Powinna jednak posiadać oznaczenie "Spółka Akcyjna" lub S.A.
Rejestracji dokonuje się z Krajowym Rejestrze Sądowym.
Spółka ma osobowość prawną.
Spółkę reprezentuje Zarząd. Jest on wybierany spośród akcjonariuszy lub z osób nie będących akcjonariuszami.
Zarząd może składać się z jednej lub więcej osób.
Członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.
Wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości.