Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Spółka osobowa

Jest to spółka handlowa, oparta na osobistych powiązaniach wspólników. Nie posiada osobowości prawnej. Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem.
Do spółek osobowych zaliczmy:
  •     spółka jawna
  •     spółka partnerska
  •     spółka komandytowa
  •     spółka komandytowo-akcyjna
Majątek spółki stanowi wspólny majątek wspólników.
Podstawą powstania i funkcjonowania spółki jest umowa.
Nie można założyć jednoosobowej spółki osobowej, muszą być minimum dwie osoby.
Spółkę reprezentują wspólnicy.  Wyjątek stanowią spółki partnerskie, gdzie może zostać powołany zarząd.
Wspólnicy wnoszą wkład do spółki.
Wspólnicy muszą być jawni. Wyjątek stanowi spółka komandytowa (jeśli nie chcą ponosić pełnej odpowiedzialności za zobowiązania spółki, nie powinni być ujawniani w firmie spółki).
Rozliczenia na podstawie uproszczonej księgowości.