Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Spółka kapitałowa.

Najważniejszym elementem tej spółki jest jej majątek-kapitał.
Do spółek kapitałowych należą spółki: akcyjna i z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka kapitałowa posiada osobowość prawną.
Odpowiedzialność za zobowiązania ogranicza się wyłącznie do majątku spółki.
Majątek wspólników (akcjonariuszy) jest odrębny od majątku spółki. Spółka posiada swój statut.
Utworzenie organów spółki powoduje rozdzielenie strefy właścicielskiej od strefy zarządzania spółką.