Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Urlop macierzyński przysługuje pracownicy po urodzeniu dziecka. Dopuszcza się możliwość wykorzystanie część urlopu przed narodzinami dziecka.
Przed porodem pracownica może wykorzystać maksymalnie 6 tygodniu urlopu macierzyńskiego.
Jeśli tego nie zrobi dzień porodu uważa się za pierwszy dzień urlopu macierzyńskiego.
W tym czasie przysługuje prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Długość urlopu zależy od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu i wynosi odpowiednio:
•    20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
•    31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
•    33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
•    35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
•    37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Pracownica-matka jest zobowiązana do wykorzystanie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i dopiero po tym czasie ojciec-pracownik może złożyć wniosek i przejąć urlop. W przypadku gdy matka wymaga hospitalizacji i nie może sprawować opieki nad dzieckiem ojciec może przejąć urlop wcześniej. Należy pamiętać, że pracownica-matka powinna na co najmniej 7 dni przed planowanym powrotem do pracy złożyć wniosek o rezygnacji z pozostałej przysługującej jej części urlopu macierzyńskiego.
Po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracownica powinna być zatrudniona na tym samym stanowisku z taką samą pensją.
Jeśli nie jest to możliwie powinna otrzymać propozycję pracy na innym, odpowiadającym jej kwalifikacjom stanowisku.