Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Jest to zwolnienie z obowiązku wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. Nie ma regulacji w przepisach Prawa Pracy. Nie jest to praktyka częsta, bo może się wydawać, że w tym czasie firma pozbawiona jest pracownika. Należy jednak wziąć pod uwagę, że pracownik w okresie wypowiedzenia  zwykle nie jest wydajny. Pracownik może odebrać takie zwolnienie jako formę szykanowania, może być przejawem utraty zaufania pracodawcy. Często to właśnie utrata zaufania jest powodem zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Jeśli pracownik na dostęp do danych wrażliwych firmy pracodawca chcąc zminimalizować możliwość wycieku tych danych decyduje się na taki krok. Może to być jedna czas gdy pracownik może swobodnie szukać nowej pracy, załatwiać swoje sprawy, mając jednocześnie zagwarantowane wynagrodzenie do końca okresu wypowiedzenia.

Zwolnić z obowiązku świadczenia pracy można jedynie za zgodą pracownika. Może to nastąpić jedynie jeśli zachodzi uzasadniony interes pracodawcy. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja gdy pracownik rażąco naruszy swoje obowiązki. Wtedy pracodawca może podjąć jednostronną decyzję o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy.