Warning: mssql_result() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /blog-post.php on line 29

                Od 1 maja 2017 roku wchodzi w życie nowy wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym dziecko piersią. Wykaz ten jest załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 roku.

                Nowe rozporządzenie zawiera istotną zmianę jeśli chodzi o dopuszczenie kobiet w ciąży i karmiących piersią do pracy wykonywanych przy monitorach ekranowych. W tej chwili dopuszcza się taką pracę w wymiarze nieprzekraczającym 8 godzin w ciągu doby, jednak jednorazowo nie dłużej niż 50 minut. Po tym czasie musi nastąpić co najmniej 10 minutowa przerwa wliczana do czasu pracy. We wcześniejszych przepisach dopuszczano możliwość pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią przy monitorach ekranowych do 4 godzin na dobę. Zmiana wydaje się być korzystna dla pracodawców.

                Pracodawcy powinni zaktualizować regulaminy pracy z uwzględnieniem zapisów nowego rozporządzenia.