22475294_ml 622193-firma-fot magazine-6 school-5

Jak napisać Aplikację i CV?

 •  Na co zwrócić uwagę pisząc swoje CV?
 •  Dane, które zamieszczamy powinny mieścić się na 1 stronie formatu A4. Jeśli ilość informacji przekracza stronę, należy pamiętać, że kontynuujemy na drugiej kartce, nigdy nie piszemy na obu stronach tej samej kartki.
 •  Dokument powinien być przejrzysty i czytelny, najlepiej napisany na komputerze, format A4 papier biały.
 •  Należy unikać błędów stylistycznych, interpunkcyjnych, gramatycznych, używać nie zrozumiałych skrótów oraz slangowego słownictwa.
 •  Wszelkie zaburzenia chronologii w historii zatrudnienia i ścieżki edukacji należy wyjaśnić w sensowny sposób, który nie będzie budził wątpliwości co do powodów jego przerwania, np. wypadek, choroba członka rodziny, urlop macierzyński.
 •  Najmocniejsze atuty należy przedstawić na początku, każde podanie jest czytane przez około 5-30 sekund, dlatego atuty powinny rzucać się w oczy. Można wyróżnić je większą czcionką.
 •  Na końcu można zamieścić kontakt do osób, które wystawią referencje. Najlepiej mieć pewność, że dostanie się dobrą opinię i że poprzedni pracodawca nie będzie zaskoczony, kiedy ktoś do niego zadzwoni.
 •  Umieszczenie zdjęcia nie jest konieczne, chociaż niektóre firmy wymagają go. Najlepsze wymiary to 5x4 cm, przedstawiające osobę w taki sposób, aby ukazywały głowę ustawioną w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami. Należy pamiętać o odpowiednim obrobieniu komputerowym zdjęcia, aby na wydruku był czytelny i wyraźny. Należy unikać kserowania CV ze skanowanym zdjęciem, gdyż ksero powoduje zniekształcenie zdjęcia . Nie należy wstawiać zdjęcia z wakacji lub imprezy.

Co powinien zawierać dobrze napisany życiorys zawodowy?

Dane personalne :

Pisanie życiorysu zaczynamy zawsze od danych personalnych. Powinno z nich jasno wyniknąć, skąd jesteśmy i jak z nami można się skontaktować. Dane kontaktowe powinny być zawsze aktualne.

 •  imię oraz nazwisko
 •  aktualny adres zamieszkania (adres, gdzie można nas aktualnie znaleźć)
 •  telefon (prywatny)
 •  data urodzenia
 •  adres e-mail (prywatny)

Wykształcenie :

Informacje na temat wykształcenia należy wpisać w odwróconej kolejności chronologicznej - zaczynając od tego, co miało miejsce ostatnio. Trzeba podać datę rozpoczęcia i zakończenia nauki, pełną nazwę szkoły czy uczelni, wydział i kierunek. Warto zaznaczyć także specjalizację, wiodące przedmioty na studiach, ewentualnie tematykę pracy dyplomowej. Nie należy umieszczać w tym punkcie informacji o ukończonej szkole podstawowej.

Doświadczenia zawodowe :

Odwrócony porządek chronologiczny obowiązuje także podczas prezentowania naszego przebiegu zawodowego. Podajemy datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, zajmowane stanowisko, a także zakres pełnionych obowiązków. Jest to istotne, ponieważ nazwy stanowisk nie zawsze oznaczają to samo w każdej firmie. Jeżeli nie posiadamy doświadczenia zawodowego, w tym miejscu wspominamy o odbytych stażach i praktykach zawodowych.

Dotychczasowe osiągnięcia :

Zamieszczamy tutaj osiągnięcia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, społeczne (np. funkcje w organizacjach studenckich i innych). Osoby będące na początku kariery zawodowej powinny napisać o jakichkolwiek doświadczeniach, które udało im się zdobyć. Warto wspomnieć, np. o działalności w harcerstwie, organizacjach studenckich lub charytatywnych. Są to bardzo cenne informacje zarówno dla pracodawcy, jak i dla doradców personalnych. Mogą bowiem świadczyć o zaangażowaniu w pracy zespołowej, o umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji.

Dodatkowe kwalifikacje :

Prawo jazdy, znajomość języków obcych, umiejętność obsługi komputera, inne umiejętności np.: pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania się, łatwość nawiązywania kontaktów. Nawet, gdy wydaje się nam, że oferowana praca nie będzie wymagać posługiwania się angielskim czy niemieckim, należy o tych umiejętnościach napisać. Trzeba podać w miarę dokładny stopień ich znajomości - w mowie i piśmie. Warto wspomnieć też o kursach odbytych za granicą, a jeśli posiadamy certyfikaty potwierdzające nasze umiejętności, to również je wymienić.

Zainteresowania pozazawodowe :

Jednak nie należy przesadzać i opisywać rozlegle swojej pasji, po prostu wymieniamy to co lubimy robić w wolnych chwilach - około 2-4 zainteresowań.

Referencje :

Jeżeli takie posiadamy, informacje o nich możemy zamieścić np. Pani Anna Nowa w ramach praktyki studenckiej, jaką odbyła w firmie w okresie 03.06.2004 - 01.11.2006r. pełniła funkcję pomocnika Redaktora Naczelnego serwisu internetowego.

Stopka :

Jeżeli nie chcemy by nasz życiorys zawodowy był w przypadku odrzucenia wyrzucony, musimy zawrzeć zgodę na jego późniejsze przetwarzanie, w postaci stopki z informacją iż zgadzamy się na przetwarzanie swoich danych dla procesu rekrutacyjnego oraz umieścić pod nim własnoręczny podpis. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr. 133 poz.883)

Należy pamiętać, że osoby zajmujące się rekrutacją przeglądają dziennie kilkadziesiąt aplikacji, warto aby CV wyróżniało się w pozytywny sposób.

Kontakt

ul. Twarda 44
00-831 Warszawa
Email: biuro@ursa-praca.pl
Email: u.bogdanska@ursa-praca.pl
Tel. 604 614 238

O Nas

Uważamy, że najlepszym wyznacznikiem jakości naszej pracy są długoletnie relacje z naszymi Klientami. Z wieloma firmami współpracujemy od początku istnienia naszej firmy, czyli ponad 10 lat.